Deniz KaradenizSağlık

İlkyardım

ilkyardim-moi-cocuk

Öpünce Geçmeyen Uflar için İlk Yardım Bilgileri:
0 – 1 Yaş Bebeklerde Solunum Yolu Tıkanıklığı

Sayı: 04 / Aralık 2016 

Hazırlayan: Deniz Karadeniz

Bebeklerde ve çocuklarda yaşanabilecek en korkutucu vakaların başında soluk borusu tıkanıklığı gelir. Bu vakalardaki bilgi eksiklikleri ve doğru bilinen yanlışların yaygınlığı kurtarıcı olması bir yana daha da kötüleşmesine neden olan pek çok uygulamayı doğurur. Bir yandan bebeklerin nefes alma yollarının küçük olması ve besinleri çiğneme, yutma yeteneklerinin henüz yeterince gelişmiş olmaması tıkanmalara sebep olabilirken, diğer yandan merak etme ve öğrenme güdüleri nedeniyle ellerine geçen her şeyi ağızlarına atmaları tıkanmalara zemin hazırlamaktadır.

Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Bebeklerde sık karşılaşılan ve ölüme sebebiyet verebilen bu duruma başta gıda ve kusmuk olmak üzere oyuncak, para, pil, düğme gibi yabancı cisimlerin solunum yoluna kaçması neden olmaktadır. Soluk borusuna kaçan yabancı cisim, solunum yolunu tamamen tıkamışsa Tam Tıkanma, az da olsa hava geçişine izin veriyorsa Kısmi Tıkanma yaşanıyor demektir. Tıkanmaya neden olan cisim patlak balon ya da poşet ise;nefes borusuna yapışacağı için çıkartılması oldukça güçleşir. Bu nedenle çocukların ulaşabileceği yerlerde başta balon, poşet gibi cisimler olmak üzere düğme, pil, para gibi tıkanmaya neden olabilecek cisimler bulunmamalıdır.

Kısmi Tıkanma Belirtileri ve Yapılması Gereken İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

Nefes alabiliyor, ağlayabiliyor, ses çıkarabiliyor ve öksürebiliyor olması kısmi tıkanma yaşadığını gösterir.

Öksürüğün boğulurmuşçasına bir görüntü yaratması anneyi korkutmamalıdır. Öksürmesi, tıkayan yabancı cismi atmaya çalıştığı anlamına gelir ve bu durumda rahatça öksürmesine izin vererek, yakından izlenmelidir. Bilinenin aksine bu durumda bebeğin sırtına asla vurulmaz. Sırtına vurmak onun dışarı atmasını zorlaştırarak daha çok tıkanmasına neden olur.

Gözle görebildiğimiz yabancı bir cisim varsa ve alınabilecek yerde ise serçe parmak yardımıyla alınır. Cisim ilk hamlede alınamamışsa almak için zorlanmaz, çünkü cisim daha ileriye doğru kayabilir.

Eğer bebeğin durumu tam tıkanmaya doğru gidiyorsa tam tıkanmada yapılacak uygulamalara başlanır.

Tam Tıkanma Belirtileri ve Yapılması Gereken İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

Nefes alamıyor, ses çıkaramıyor, korku ve panik ifade eden el, kol hareketleriyle çırpınıyor ve rengi morarmaya başlamışsa tam tıkanma olduğu anlamına gelir.

Bu durumda Heimlich Manevrası uygulanır.

 

Gözle görebildiğimiz yabancı bir cisim varsa ve alınabilecek yerde ise serçe parmak yardımıyla alınır.

Bebek bir kolun üzerine başı gergin ve gövdesinden aşağıda olacak şekilde yüzüstü pozisyonda yatırılır.

Bu pozisyon yerçekiminin yardımı ile yabancı cismin kolaylıkla dışarı atılmasını sağlamak için verilir ve bebeğin boğazına  bastırmamaya dikkat edilmelidir.

5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına çok sert olmayacak şekilde içeri ve ileri doğru vurulur,

Diğer kolun üzerine baş-boyun gövde ekseni korunarak sırtüstü çevrilir ve yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır.

Bebeğin başının, gövdesinden aşağıda duracak şekilde tutulmasına dikkat edilir.

5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına içeri ve ileri doğru baskı uygulanır,

Yabancı cisim çıkana kadar her iki işleme de devam edilir,

Tıbbi yardım istenir (112).